5 dnů

Teorie sítí a TCP/IP

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Na tomto školení se účastníci seznámí s principy fungování počítačových sítí. Na školení byde vysvětlen celý referenční ISO/OSI model versus TCP/IP model. Pro práci administrátora je velmi důležité, aby správně pochopil vazby mezi oběma modely. Na školení se posluchači seznámí s principy fungování počítačových sítě zejména pak TCP/IP protokolu a službách nad ním postavených. Objednávky tohoto školení jsou realizovány formou voucherů.

Osnova školení:

Kapitola 1 - Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí

 • Rozsahy sítí, komponenty podílející se na tvorbě síťového prostředí
 • Topologie sítí, síťové technologie

Kapitola 2 - Referenční ISO/OSI model

 • Vznik ISO/OSI modelu, vrstvy modelu
 • Přenos dat, druhy služeb

Kapitola 3 - Síťové protokoly

 • Obvyklé protokoly používané v síťovém prostředí
 • Jiné komunikační protokoly
 • Protokoly používané pro RAS spojení

Kapitola 4 - Protokol TCP/IP

 • Sada protokolů TCP/IP
 • Překlad jmen na sítích TCP/IP
 • Popis procesu přenosu dat a směrování dat mezi sítěmi

Kapitola 5 - Adresování pomocí protokolu IP

 • Třídy IP adres, subneting
 • Plánování adresného prostoru
 • Konfigurace protokolu TCP/IP

Kapitola 6 - Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu

 • Binární zápis IP adresy, binární zápis „subnet mask“
 • Proces vyhledání hosta v síti a předání dat
 • Implementace a konfigurace WLAN

Kapitola 7 - Možnosti sledování sítě

 • Přehled o DHCP, instalace a autorizace
 • Tvorba a konfigurace DHCP "Scope", přizpůsobení
 • Konfigurace DHCP v směrovaném IP prostředí

Kapitola 8 - Implementace rozlišování jmen pomocí DNS

 • Přehled dotazovacího procesu DNS
 • Instalace služby DNS, konfigurace rozlišování jmen na klientech
 • Tvorba a konfigurace zón
 • Konfigurace DNS pro interní použití
 • Integrace DNS a DHCP
 • Podpora a řešení problémů na DNS serverech

Kapitola 9 - Konfigurace serveru jako směrovače

 • Přehled směrovačů a směrovacích tabulek
 • Konfigurace síťových spojení
 • Zajištění směrování pomocí služeb Routing and Remote Access
 • Konfigurace statických cest ve směrování
 • Konfigurace směrovacího protokolu Routing Information Protocol

Kapitola 10 - Konfigurace přístupu k Internetu pro síť

 • Možnosti v připojení sítě k Internetu
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí směrovače
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí překladu adres (NAT)

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.