5 dnů

Linux Administration II

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: Na vyžádání
Max. počet účastníků: Na vyžádání

Popis školení:

Školení je zaměřeno na prohlubovaní znalostí o systému Red Hat Linux, zejména v oblasti nastavení a údržby vybraných síťových služeb. Mezi ty se řadí instalace konfigurace a správa DNS serveru BIND, LDAP serveru OpenLDAP, HTTP serveru Apache včetně konfigurace virtuálních hostů a napojení na Tomcat server, Squid proxy serveru, Samba serveru a SMTP serverů Sendmail a Postfix včetně ukázky napojení na POP3/IMAP server a přístup k poště pomocí webové aplikace Squirrelmail.

Osnova školení:

Kapitola 1

 • DNS jako lepší možnost jmenných služeb
 • Jmenný prostor
 • Delegace, zóny a resolving
 • Administrace DNS serveru BIND
 • Použití klíče rndc pro správu
 • Nástroje pro testování překladu

Kapitola 2

 • Syntaxe konfiguračního souboru named.conf
 • Použití BIND jako DNS cache
 • Zóny a jejich konfigurační soubory
 • SOA, A, PTR, NS, CNAME a MX záznamy
 • použití $ORIGIN a $GENERATE v konfiguračních souborech

Kapitola 3

 • Subdomény a delegace zón
 • Delegace in-addr.arpa. a RFC 2317

Kapitola 4

 • Použití Views v BIND verze 9
 • Omezení přístupu podle ACL
 • Omezení překladu a transferu zónových souborů
 • Provozování serveru v chroot prostředí
 • Koncept Dynamického DNS a jeho povolení na serveru

Kapitola 5

 • Centrální autentizace
 • Adresářová služba LDAP a její struktura
 • Formát LDIF
 • Zabezpečení protokolu LDAP
 • LDAP implementace
 • Klient LDAP a získávání informací z LDAP databáze

Kapitola 6

 • Komponenty serveru OpenLDAP
 • Konfigurační soubor /etc/openldap/slapd.conf
 • Definice schéma
 • Možnosti backend databáze a její konfigurace pro OpenLDAP
 • Konfigurace záložního LDAP replikačního serveru
 • Kontrola syntaxe konfiguračního souboru

Kapitola 7

 • Správa OpenLDAP
 • Online a Offline manipulace se záznamy
 • LDAP autentizace
 • Nastavení LDAP klienta

Kapitola 8

 • Protokol HTTP
 • Historie a současnost Apache serveru
 • Zabezpečení SSL/HTTPS
 • Konfigurační soubor httpd.conf
 • Modulární architektura Apache
 • Možnosti logování a analýza log souborů pomocí nástroje webalizer

Kapitola 9

 • HTTP virtuální servery vhosts
 • Omezení pro vhosts z pohledu DNS a HTTPS
 • Oddělování vhosts podle IP adresy, jména a portu

Kapitola 10

 • Zabezpečení Apache
 • Delegace administrace pomocí .htaccess
 • Symetrické a asymetrické šifrovací algoritmy
 • Použití certifikátů
 • SSL za použití modulu mod_ssl.so

Kapitola 11

 • Vytváření dynamického HTTP obsahu
 • Instalace, konfigurace a zabezpečení PHP
 • Java servlety a JSP
 • HTTP server Tomcat, instalace a napojení na Apache

Kapitola 12

 • FTP protokol
 • Aktivní a pasivní režim FTP serveru
 • Různé implementace FTP serveru
 • Konfigurace vsftpd pro anonymní přístup

Kapitola 13

 • Squid webproxy server
 • ACL a jejich konfigurace pro Squid
 • Ladění konfigurace, rychlostní omezení pro klienty a monitorování serveru
 • Konfigurace proxy klienta

Kapitola 14

 • SMB jako síťový protokol
 • NetBIOS a NetBEUI
 • Samba server a samba klient
 • Samba konfigurační soubor smb.conf

Kapitola 15

 • Porovnání přístupových práv z pohledu operačních systémů Unix/DOS/Windows
 • Sdílení domovských adresářů a tiskáren
 • Omezení přístupu a provozování Samba serveru v režimu Share nebo User
 • Databáze hesel smbpasswd

Kapitola 16

 • SMTP protokol a jeho terminologie
 • Zabezpečení pomocí SMTP AUTH a SMTP STARTTLS

Kapitola 17

 • Seznámení se Sendmail SMTP server
 • Configurační soubory serveru Sendmail
 • Omezeni přistupu k serveru Sendmail
 • Nastavení zabezpečení SMTP komunikace pomocí SMTP AUTH a SMTP STARTTLS

Kapitola 18

 • Architektura a komponenty poštovního serveru Postfix
 • Konfigurační soubory master.cf a main.cf
 • Nastavení virtuálních domén
 • Pokročilé možnosti filtrování
 • Nástroje pro konfiguraci a správu serveru Postfix
 • Logování a analýza logu serveru Postfix
 • Provozování v chroot jail prostředí
 • Nastavení zabezpečení komunikace pomocí SMTP AUTH a SMTP STARTTLS
 • Nastavení klienta pro použití zabezpečené komunikace

Kapitola 19

 • Filtrování mailů
 • Použití nástroje SpamAssassin
 • Filter serveru Sendmail (milter)
 • Filtrovaní mailů s použitím Amavisd-new
 • Přístup k doručeným mailům pomocí protokolů POP3/IMAP
 • Dovecot POP3/IMAP server
 • Cyrus POP3/IMAP server
 • Webová aplikace Squirrelmail

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.