5 dnů

Aplikační servery, základy objektového programování

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 22.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Cílem školení je seznámit posluchače s programovacím jazykem Java od základů, přes princip objektového programování a práci s třídami, vstupně-výstupní operace a zpracování výjimek, ke způsobům distribuce aplikací a běhového načítání tříd. Posluchači budou letmo seznámeni i s principem vývoje a podobou webových aplikací v Javě. V závěru bude kladen důraz na způsoby a možnosti úprav existujících aplikací. Konkrétní obsah školení a hloubka probírání jednotlivých kapitol bude velice variabilní v závislosti na požadavcích a znalostech posluchačů. Kurz bude koncipován praktickým směrem s mnoha příklady pro okamžité procvičení probírané látky. Objednávky tohoto školení jsou realizovány formou voucherů.

Osnova školení:

Příprava prostředí

 • Požadavky pro vývoj, vývojová prostředí, JDK
 • Otevření připraveného projektu

Úvod do jazyka Java

 • Typy programovacích jazyků, postavení Javy
 • Z čeho se skládá program, první program
 • Datové typy, proměnné, operátory

Terminálové vstupy a výstupy

 • Výstup na obrazovku
 • Vstupy z klávesnice

Řídící struktury

Ladění programů, debugger

Metody

Pole

Třída jako datový typ

 • Motivační příklad, co je to třída
 • Co může obsahovat, zapouzdření, možné přístupy, konstruktor
 • Práce s instancemi
 • Použití třídy v poli

Řetězce a znaky

 • String jako příklad knihovní třídy
 • Práce s řetězci

Třídy - pokračování

 • Static vs. instance
 • Dědičnost, polymorfismus, java.lang.Object
 • Rozhraní

Balíky

Výjimky

 • Koncepce zpracování výjimečných událostí
 • Druhy výjimek
 • Způsob zpracování výjimky, vyvolání vlastní

Adresáře a soubory pomocí java.io.File

Souborový vstup a výstup

 • Streamy - textové, binární
 • Kódování, Unicode, UTF-8

Vybrané užitečné třídy Java Core API

 • Seznamy - List, ArrayList
 • Mapy - Map, HashMap

JAR soubory

 • K čemu slouží
 • Manifest

JVM

 • Interní fungování JVM, práce s pamětí
 • Garbage collection, memory dump
 • HotSpot
 • Reflexe
 • Interní práce s třídami, class loading
 • ClassLoader

Webová aplikace v Javě

 • Stručný popis principu
 • Deployment descriptor
 • Životní cyklus, zpracování požadavku
 • Ukázka

Velká ukázka webové aplikace

 • Aplikace používající DB
 • Postupné přibližování od základů k co nejlepšímu návrhu
 • JDBC, ORM
 • Architektura aplikací
 • Technologie datových, prezentačních i aplikačních vrstev
 • JSP
 • MVC
 • Komponenty programu, dependency injection
 • Logování

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.