5 dnů

IBM DB2 - Administrace databáze

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Tento kurz vás naučí, jak provádět základní úlohy správy databáze pomocí DB2 9. Tyto úkoly obsahují vytváření instancí DB2, vytváření a naplnění databází, a pomocí logické konstrukce na podporu souběžnost a obnovu požadavky. Nové funkce, jako je rozsah oddílů, datové komprese řádků a čisté XML (nativní XML skladování) bude zavedena.

Osnova školení:

Přehled systému DB2 9 na platfomě Linux, UNIX a Windows

 • Výklad rozdílů řady produktů DB2 vzhledem ke konkurenčním nabídkám
 • Představení produktů DB2
 • Popis funkcí komponent DB2
 • Výklad instalace a parametrů
 • Použití procesoru příkazového řádku CLP (Command Line Processor) a grafického uživatelského rozhraní (GUI)

 • Použití procesoru příkazového řádku CLP
 • Orientace v grafickém uživatelském rozhraní
 • Popis role DAS s pomocí nástrojů grafického uživatelského rozhraní
 • Prostředí DB2

 • Určení klíčových vlastností konkrétní instance
 • Vytvoření a zrušení instance
 • Použití obslužných programů db2start a db2stop
 • Rozlišení typů konfigurace
 • Popis a úprava konfigurace správce databází (Database Manager Configuration)
 • Vytvoření databází a umisťování dat

 • Přehled specifik vytvoření databáze
 • Orientace v tabulkách a pohledech systémového katalogu
 • Srovnání tabulkových prostorů DMS a SMS
 • Popis instalace a správy databáze DB2 pomocí zapnutého automatického úložiště Automatic Storage
 • Rozdíly mezi tabulkovými prostory, kontejnery, intervaly a stránkami
 • Definice tabulkových prostorů
 • Použití příkazu získání snímku tabulkových prostorů k zobrazení statistických údajů o tabulkovém prostoru
 • Orientace v konfiguračních parametrech databáze
 • Vytvoření databázových objektů

 • Popis hierarchie objektů DB2 a fyzických adresářů a souborů
 • Vytvoření objektů: schéma, tabulka, pohled, alias, index
 • Orientace ve využívání segmentace tabulek
 • Revize používání dočasných tabulek
 • Orientace v problematice implementace kontrolních omezení, referenční integrity a spouštěčů
 • Orientace ve využívání velkých objektů
 • Zásadní význam jazyka XML (Extensible Markup Language) a jeho místo v rámci nejnovějších technologií
 • Přesouvání dat

 • Výklad příkazu INSERT včetně jeho omezení
 • Výklad rozdílů příkazů IMPORT a LOAD
 • Výklad syntaxe příkazů EXPORT, IMPORT a LOAD
 • Vytvoření a používání tabulek výjimek (Exception) a souborů s výpisy
 • Identifikace a řešení stavů tabulky: nevyřízené načtení (Load Pending) a nevyřízené nastavení integrity (Set Integrity Pending)
 • Použití příkazu SET INTEGRITY
 • Výklad příkazů db2move a db2look
 • Zálohování a obnova

 • Popis hlavních principů a metod pro zálohování a obnovu
 • Definice tří typů obnovy používaných systémem DB2
 • Význam protokolování pro zálohování a obnovení
 • Způsob provádění protokolování dat včetně kruhového a archivačního protokolování
 • Použití příkazů BACKUP, RESTORE a ROLLFORWARD
 • Zálohování a obnova tabulkového prostoru
 • Obnova databáze ke stavu dle protokolů (až do konce protokolů) nebo k určitému okamžiku
 • Popis konfiguračních parametrů a souboru historie obnovení a použití těchto položek k obsluze různých situací při zálohování a obnově
 • Zamykání a souběžnost

 • Zamykání a jeho význam
 • Výčet objektů, které lze uzamknout
 • Popis a výklad různých režimů uzamykání a jejich kompatibility
 • Čtyři různé úrovně ochrany dat
 • Nastavení úrovně izolace a doby uzamknutí pro aktuální aktivitu
 • Převody a eskalace zámku
 • Uváznutí a jeho příčiny
 • Určování problémů

 • Shromažďování informací pro účely rozboru a řešení problémů
 • Použití protokolů chyb pro základní analýzu problému
 • Popis čtyř typů monitorování: monitorování snímku, monitorování událostí, monitorování aktivity a monitorování provozního stavu
 • Popis funkcí příkazu EXPLAIN a použití této funkce pro základní analýzu
 • Použití sledu základních příkazů pro lepší práci s připojeními a relacemi
 • Načítání statistických údajů a dalších informací ze spuštěné instance DB2
 • Zabezpečení

 • Použití mechanizmů řízení přístupu DB2 pro implementaci zabezpečení v databázi
 • Použití ID skupin pro vytvoření hierarchie řízení
 • Řízení přístupu Label Based Access Control (LBAC)
 • Oprávnění v rámci databáze
 • Oprávnění nezbytná k vázání a spouštění balíku
 • V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

  Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.