5 dnů

Linux Host Security

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Školení si klade za cíl seznámit administrátory Linuxových systémů s možností zabezpečení systémů pomocí různých nástrojů, zejména však seznámení s mechanismy PAM, použití centrální autentizační autority v podobě Kerberos serveru a implementace tohoto řešení do různých služeb jako například přihlašování k ssh, odesílání a příjmu pošty a připojení k databázi. Dále seznamuje s možností zabezpečení integrity systému pomocí RPM a IDS a zabezpečení protokolů jako FTP, HTTP, SMTP a IMAP/POP pomocí SSL/TLS a implementací takového řešení do používaných síťových serverů. Nakonec seznamuje s architekturou SELinuxu a možnostmi správy systému, který SELinux používá.

Osnova školení:

Kapitola 1

 • Základní principy zabezpečení
 • Nastavení systému při instalaci a při prvním nabootování po instalaci
 • Scannování běžících služeb a obranné preventivní metody

Kapitola 2

 • Metody skrytého scannování systémů
 • Využití veřejně dostupných informací z databáza WHOIS a DNS
 • Prohledávání sítě na odhalení počítačů a služeb na nich běžících
 • Využití protokolu SNMP
 • Získávání informací pomocí vlastností RPC a NFS
 • Nessus bezpečnostní scanner

Kapitola 3

 • Správa hesel v UNIXových systémech
 • Mechanismus PAM
 • Rozšířené PAM moduly

Kapitola 4

 • Synchronizace času jako nezbytný předpoklad pro bezpečný systém
 • Protokol NTP pro synchronizaci času a hierarchie NTP serverů
 • Konfigurace NTP serveru a NTP klienta
 • Zabezpečení NTP

Kapitola 5

 • Základní bezpečnostní problémy a historie zabezpečené autentizace
 • Kerberos koncept a seznámení s terminologií
 • Kroky bezpečného autentizačního procesu

Kapitola 6

 • Komponenty Kerberos autentizace
 • Key Distribution Center (KDC)
 • Kerberos Principal
 • KDC server démon a jeho konfigurační soubory
 • Nástroje pro správu KDC

Kapitola 7

 • Plánování a implementace
 • Kerberos 5 pro server a pro klienty
 • Role synchronizace času pro Kerberos
 • Konfigurace Master KDC serveru a role Realmu
 • Logování a administrátorský přístup na KDC
 • Principaly pro síťové hosty, služby a uživatele
 • Konfigrace Slave KDC serveru a replikace databáze na něj
 • Nastavení klienta, distribuce klíčů, konfigurační soubor krb5.conf a nastavení PAM

Kapitola 8

 • Správa Kerberos serveru
 • Správa Keytabů
 • Správa Principalů
 • Typy Ticketů a zobrazení Ticketu
 • Administrace Ticketů v GUI
 • Změna hesla
 • Využívání "kerberizovaných" služeb
 • Kerberizované SSH a FTP

Kapitola 9

 • Volby pro přimountování souborového systému
 • NFS a jeho exportní možnosti
 • NFS a GSSAPI autentizace
 • Šifrování pomocí GPG a OpenSSL

Kapitola 10

 • Host Intrusion Detection System
 • RPM jako IDS
 • Tripwire jako IDS řešení
 • Konfigurace a správa Tripwire

Kapitola 11

 • Defaultní zabezpečení HTTP serveru Apache v distribuci Red Hat
 • Konfigurace CGI
 • Odstavení nepotřebných modulů
 • Delegace konfigurace pomocí .htaccess
 • Správa přístupu na základě IP adres
 • Základní autentizační moduly, napojení na SQL, LDAP, Kerberos
 • Skrytí údajů v HTTP hlavičce

Kapitola 12

 • PostgreSQL a jeho výchozí konfigurace
 • Zabezpečení PostgreSQL pomocí SSL
 • Autentizační metody pro použití s PostgreSQL

Kapitola 13

 • Implementace SMTP a bezpečnostní rizika spojená s provozováním MTA
 • Základy SMTP serveru postfix a jeho konfigurace pro běh v chroot jail prostředí
 • SMTP AUTH a SMTP STARTTLS konfigurace
 • Cyrus jako IMAP server a jeho zabezpečení
 • Využití GSSAPI/Kerberos autentizace ve spojení s poštovními servery

Kapitola 14

 • DAC versus MAC, srovnání bezpečnostních modelů
 • Nedostatky klasického UNIX zabezpečení systému
 • Požadavky kladené na SELinux, jeho architektura a terminologie
 • Aktivace podpory SELinuxu v jádře, základní příkazy pro správu
 • Role v SELinuxu
 • Systémové nástroje modifikované pro spolupráci se SELinuxem

Kapitola 15

 • SELinux policy, výběr, kompilace a zdrojové soubory
 • Speciální soubory *.fc a *.te
 • Nastavení a správa tzv. Booleans
 • Úpravy SELinux policy a analýza
 • Řešení problémů při používání SELinux systému

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.