5 dnů

Linux Network Security

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Školení je zaměřeno na seznámení s používanými síťovými protokoly, jejich slabinami a možnými útoky na ně na Linux systémech. Toto zahrnuje bližší seznámení s vrstvami síťového modelu ISO/OSI a vysvětlení nejpoužívanějších protokolů na jednotlivých vrstvách, což zahrnuje vše počínaje protokoly 802.3, ARP, IP, ICMP, TCP a UDP až po protokoly aplikační vrstvy jako jsou DNS, HTTP, FTP a SSH. Po seznámení s fungováním TCP/IP včetně využití Linuxu jako softwarového routeru a některých speciálních vlastností z toho plynoucích jsou vyjmenovány nejbežnější typy útoků a možná obrana proti nim. Několik kapitol je také věnováno detekci útoku i průniku a nástroji Snort, u kterého je popsána, krom základního fungování, také tvorba pokročilých pravidel.

Osnova školení:

Kapitola 1

 • Síťový model ISO/OSI
 • Zapouzdření dat při průchodu síťovými vrstvami
 • Funkce síťových prvků druhé vrstvy hub a switch
 • Bezpečnostní problémy Ethernetu
 • Detekce síťové karty v promiskuitním režimu
 • Zachytávání dat na síti pomocí programů ethereal a tcpdump
 • Protokol IPv4 a některá pole v jeho hlavičce jako TOS a fragmentace
 • MTU path discovery
 • Protokol ARP
 • Protokol ICMP, přesměrování pomocí ICMP a důležité ICMP zprávy
 • Obrana proti zneužití ICMP

Kapitola 2

 • Bezpečnost protokolu IP
 • Směrování protokolu IP a bezpečnost dynamických směrovacích protokolů
 • Ochrana proti zneužití IP
 • Bezpečnost ARP, útoky "ARP Cache Poisoning" a ochrana proti nim

Kapitola 3

 • Formát a bezpečnost protokolu UDP
 • Formát a bezpečnost protokolu TCP
 • Vlastnosti protokolu TCP, čísla portů, sekvenční čísla, handshake
 • Stavy protokolu TCP
 • Útok na TCP SYN
 • Odhadování TCP sekvenčních čísel a převzetí TCP sezení
 • Bezpečnost Telnetu

Kapitola 4

 • FTP protokol, jeho režimy a bezpečnostní rizika
 • Různé typy útoků na FTP a možná ochrana
 • HTTP protokol v1.1, typy zpráv a parametry
 • Typy odpovědí a status kódy
 • HTTP proxy
 • Bezpečnostní rizika, slabiny HTTP autentizace
 • Útoky na soubory a cesty
 • Podvržení HTTP hlavičky

Kapitola 5

 • Seznámení s DNS
 • DNS dotazy a transfer zonových dat
 • Bezpečnostní rizika DNS, podvržení a "DNS cache poisoning"
 • Bezpečnostní vylepšení protokolu DNS

Kapitola 6

 • Protokol SSH, verze 1 a verze 2
 • Zranitelnosti šifrování
 • Typy útoků na SSH v1
 • Další zneužití protokolu SSH
 • Analýza protokolu HTTPS
 • Vrstvy SSL
 • Zranitelnosti SSL
 • Různé typy útoků

Kapitola 7

 • Vzdálené rozpoznání operačního systému
 • Bannery síťových služeb a otisky TCP/IP
 • Použití programu nmap

Kapitola 8

 • Útoky a jejich detekce
 • Zdroje útoků
 • Útoky typu DoS
 • Zneužití bezpečnostních děr v softwaru
 • Lámaní hesel
 • Typický scénář vniknutí do systému
 • Detekce vniknutí do systému
 • Programy Klaxon, PortSentry a Snort

Kapitola 9

 • Systémy na detekci průniku (IDS)
 • Host IDS
 • Network IDS
 • Nástroje pro kontrolu integrity souborů
 • Hybridní IDS
 • Nástroj Snort a jeho architektura
 • Pravidla pro Snort

Kapitola 10

 • Pokročilá konfigurace nástroje Snort
 • Správa nástroje Snort
 • ACID webové rozhraní

Kapitola 11

 • Formát pravidel pro Snort
 • Možnosti Snort pravidel
 • Psaní vlastních pravidel pro Snort
 • Ukázková pravidla

Kapitola 12

 • Linux jako IP směrovač
 • Distribuce zaměřené na úpravu Linuxu pro roli směrovače
 • Speciální nastavení pro linuxový směrovač

Kapitola 13

 • Typy firewallů v Linuxu
 • Aplikační firewally, například TCP wrappery a Squid
 • Paketový filtr ipchains
 • Stavový firewall s použitím iptables
 • Doporučená pravidla pro firewall
 • Omezení firewallu
 • Pokročilá pravidla pomocí iptables

Kapitola 14

 • Překlad síťových adres
 • Konfigurace překladu, NAT versus PAT
 • Omezení NATu
 • Bezpečnost při použití NAT a PAT řešení
 • Detekce překladu adres

Kapitola 15

 • Pokročilé směrování
 • Použití ip namísto ifconfig
 • Náhrada za příkazy route a arp
 • Policy routing
 • Konfigurace Policy Routingu a jeho pravidel v Linuxu

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.