5 dnů

SQL Server - vyhledávání s Transact-SQL

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují získávat data z databáze v prostředí MS SQL Serveru 2008. Na kurzu se účastníci dozvědí, jak psát SQL dotazy a využívat nových vlastností MS-SQL 2008 právě při vytváření dotazů.

Osnova školení:

 • Úvod do Transact-SQL
 • Dotazovací jazyk Transact-SQL
 • Typy Transact-SQL
 • Syntaxe Transact-SQL
 • Použití SQL Server Books Online
 • Dotazovací nástroj SQL Query Analyzer
 • Použití nástroje Object Browser v nástroji Query Analyzer
 • Použití osql utility
 • Vytvoření a spuštění T-SQL skriptů
 • Získání dat pomocí příkazu SELECT
 • Filtrování dat
 • Formátování výsledku dotazu
 • Optimalizace výkonu dotazů
 • Získání dat a manipulace s výsledkem
 • Výběr TOP n hodnot
 • Použití agregačních funkcí
 • Základy použití GROUP BY
 • Sumarizace dat pomocí klauzule HAVING
 • Používání COMPUTE a COMPUTE BY klauzulí
 • Pokročilejší grupování a sumarizace dat
 • Použití aliasů pro názvy tabulek
 • Výběr dat z více tabulek - JOIN
 • Pokročilejší dotazy na více tabulek
 • Použití subdotazu jako odvozené tabulky
 • Použití subdotazu vracejícího jednu hodnotu
 • Použití korelovaných subdotazů
 • Použití EXISTS a NOT EXISTS klauzulí
 • Pokročilejší práce se subdotazy
 • Vložení dat (INSERT)
 • Mazání dat (DELETE)
 • Update dat (UPDATE)
 • Optimalizace výkonu
 • Modifikace dat subdotazy
 • Komponenty Microsoft Search Service
 • Získání informací o Full-Text Indexes
 • Psaní Full-Textových dotazů
 • Full-Textové dotazy
 • Zobrazení zdrojového textu objektů
 • Výhody pohledů
 • Vytvoření pohledu
 • Úvod do uložených procedur (Stored Procedures)
 • Úvod do triggerů (Triggers)
 • Úvod do uživatelem definovaných funkcí

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.