5 dnů

Úvod do objektového programování (Java)

Zašlete mi více informací o školení

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Cena: 27.500 Kč bez DPH
Max. počet účastníků: 6

Popis školení:

Kurz je určen pro začínající programátory. Účastníci školení se naučí principy objektového programování a úvod do programování v Javě.

Osnova školení:

1. Základní pojmy
 • Základní pojmy programování v Javě
 • Java není JavaScript
 • Prostředí Java, dostupnost pro všechny OS
 • Java Runtime Environment, Java Development Kit, knihovny Javy
 • Architektura programu, spuštění, classpath
2. Základní syntax Javy
 • Komentáře
 • Hlavní program
 • Operátory, priority vyhodnocování
 • Proměnné
 • Jednoduché typy
3. Řídící struktury
 • Podmínky
 • Cykly
4. Metody a třídy
 • Deklarace třídy
 • Deklarace metody
 • Návrhy objektových struktur
 • Klíčová slova pro viditelnost
 • Balíky
5. Řetězce a terminálový výstup
 • Třída String
 • Třída StringBuilder
 • typ char
 • Výstup do konzole terminálu
 • Vstup z konzole
6. Rozhraní
 • Rozhraní
 • Polymorfizmus
 • Návrhový vzor Business Interface
 • Rozhraní jako schopnost objektu, o kterou se lze opřít
7. Seznamy
 • Kolekce, seznam, množina
 • Procházení kolekcemi
 • Dodržování podmínek kolekcí, neměnitelné objekty
8. Dědičnost
 • Dědičnost
 • Hierarchie tříd v Javě
 • Problémy s dědičností konstruktorů
9. Výjimky (volitelně)
 • Vyhazování a zachytávání výjimek
 • Druhy výjimek (Throwable, Error, Exception, RuntimeException)

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:

Další informace o školeních je možné získat na e-mailové adrese: skoleni@4safety.cz.