Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

Antivirus

Vysoký nárůst používání Internetu jako přenosového média jej logicky předurčil k použití jako přenosové cesty pro viry. S příchodem nových middlewarových technologií, jako například Java, se dramaticky zvýšil nejen počet virů, ale i spektrum činnosti. Ochrana proti virům má své stálé místo v celkovém modelu bezpečnosti. Úkol vymýtit viry z interní sítě se rozpadá do několika oblastí, dělených právě podle způsobu přenosu. Antivirové programy instalované na pracovní stanice jsou schopny poskytnout základní ochranu před viry na koncové stanici, ale ponechávají otevřené všechny přenosové cesty využívající sítě. Logickým vyústěním dalších úvah je ochrana souborových systémů na serverech poskytujících sdílené souborové systémy. Dalším krokem je ochrana groupwarového prostředí, ve kterém se mohou viry přenášet například replikací databází. Zároveň je tak implementována ochrana elektronické pošty. Posledním krokem je zajistit znemožnění přístupu virů do interní sítě přes Internet, ať už stažením infikovaných dat uživatelem, ale i například výkonem Java kódu na pracovní stanici. Ve spolupráci s firewallem je možno provádět antivirovou ochranu přímo na firewallu, který spolupracuje s antivirovým serverem. Tím se uzavírá poslední možná přístupová cesta virů do zabezpečované sítě. Nad všemi výše uvedenými programy je nutno vytvořit centrální správu a pravidelný, pokud možno automatizovaný update definičních souborů. U antivirových produktů je také velmi důležitým aspektem reakční doba na nový virus, schopnost ho detekovat a také vyčistit. U posledních virů jako byl vcelku neškodný I_LOVE_YOU je právě tou nejhrozivější funkcí rychlost a čas jeho šíření, stačily pouhé 3 hodiny od vypuštění pro rozšíření po celém světě. A právě proto mají výrobci jako Trend Micro, Network Associates (McAfee) a někteří další několik vývojových laboratoří v různých časových pásmech, aby jejich produkty byly schopné okamžitě reagovat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce.