Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

Autentizace

Autentizace je proces ověřující, že uživatel je opravdu tím, za koho se vydává. K autentizaci se používají níže zmíněné a popsané metody a jejich kombinace. Má-li být autentizace skutečně kvalitní, je nutné použít vícefaktorovou autentizaci. Ověření identity může být jedno, dvou či třífaktorové podle počtu použitých faktorů. Příkladem jednofaktorového ověření je ověření jménem a heslem. Dvoufaktorové ověření je například ověření předmětem, kde je vyžadována znalost PINu. K úspěšnému přihlášení je třeba něco, co uživatel má (token) a něco co uživatel zná (PIN). Nejvyšší stupeň bezpečnosti pak zajišťuje ověření třífaktorové, která k dvoufaktorové přidává ještě nějakou uživatelovu vlastnost např. charakteristiky oční sítnice.