Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

Šifrování

Šifrování, neboli kryptografie je transformace dat do nečitelné formy. Důvodem k šifrování je ochránit důvěrné a osobní informace znemožněním jejich čitelnosti pro všechny, komu nejsou určeny, dokonce i pro osoby, které mají přístup k těmto šifrovaným datům. Dešifrování je opačný postup, tedy transformace šifrovaných dat do jejich původní (srozumitelné) podoby. Šifrování a dešifrování vyžaduje užití nějaké tajné informace, obvykle označované jako klíč. Tento klíč funguje podobně jako klíč k vašemu autu nebo domu a nepovoluje přístup neoprávněným osobám. Rozdíl je však v tom, že šifrovací klíč obsahuje data, obvykle řetězec alfanumerických znaků. Jakákoli data mohou být šifrována: ASCII text, databázové soubory, programy, video atd. Jakmile jsou data šifrována mohou být bezpečně uložena na nedostatečně chráněných médiích nebo přenášena po nechráněných sítích (jako je Internet).