Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

High Availability

Jedná se o technologii, která zajišťuje vysokou dostupnost dat, jak již vyplývá z názvu. Zajištění vysoké dostupnosti se v praxi realizuje duplikací pokud možno všech prvků, které by mohly způsobit nedostupnost určité služby. Tato technologie je relativně drahá, neboť veškeré prvky, které mohou ovlivnit dostupnost služby či dat musí organizace mít minimálně dvakrát, aby byla zajištěna požadovaná redundance. Samozřejmě se to nevztahuje pouze na hardware, ale i na software, který bývá často výrazně dražší. Tato varianta řešení je samozřejmě náročnější na implementaci i provoz.