Reference

Advokátní Kancelář Jana Kalvody  [web]

Penetrační testy, návrh, implementace, support a dohled firewallového řešení.

Česká spořitelna, a.s.  [web]

• Průběžná školení administrátorů ČS. Jedná se o školení „na míru“ a to z oblastí pokročilé administrace Linuxu a síťové bezpečnosti.
• Pokročilé konzultace v oblasti bezpečnosti síťové infrastruktury celé finanční skupiny

Home Credit, a.s.  [web]

Vypracování nezávislého posudku nabídek na komplexní IPS řešení.

J&T BANKA, a.s.  [web]

• opakované penetrační testování
• tvorba havarijních plánů a bezpečnostních politik
• komplexní návrh IPS řešení
• návrh, implementace a dohled firewallového řešení

Prvotním úkolem bezpečnostního auditu bylo otestování zabezpečení informačních systémů formou penetračních testů. Dalším nutným krokem byl návrh řešení nalezených problémů a vypracování komplexní bezpečnostní politiky pro společnost J&T BANKA, a.s. Na základě požadavků pracovníků společnosti J&T BANKA, a.s. jsme vypracovali detailní návrh řešení IPS. V průběhu celého projektu jsme poskytli odborné konzultace pracovníkům společnosti J&T BANKA, a.s. Celý projekt byl zakončen presentací výsledků bezpečnostního auditu vybraným pracovníkům J&T BANKA, a.s.

KKCG, a.s.  [web]

• Návrh a dodávka plně redundantní infrastruktury. (včetně její průběžné obnovy).
• Dodávka interních zero-knowlage penetračních testů včetně vypracování závěrečné zprávy s detailním popisem nalezených skutečností, návodů na odstranění, presentace výsledků managementu a konzultace při samotném odstraňování.

Ministerstvo Informatiky ČR  [web]

Konzultace a analýzy bezpečnostního řešení.

Netcentrum, a.s.  [web]

Návrh firewallového řešení pro portál www.centrum.cz Jednalo se o návrh struktury a topologie bezpečnostních prvků, poradenství při výběru konkrétní technologie a následně konzultace při samotném nasazování celého firewallového řešení.

Tesco Stores, a.s.  [web]

Provedení bezpečnostního auditu kritických webových aplikací pro celý CEE region (Česká Republika, Slovenská Republika, Polská Republika a Maďarská Republika.) Audit samozřejmě zahrnoval presentaci výsledků managementu a následnou komunikaci s dodavateli aplikací ale i další pomoc při odstraňování nalezených problémů

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  [web]

Opakované provedení interních zero-knowlage penetračních testů včetně vypracování závěrečné zprávy s detailním popisem nalezených skutečností, návodů na odstranění, presentace výsledků managementu a konzultace při samotném odstraňování.