Služby

Security as Service

Společnost 4Safety nenabízí jen návrhy, ale také dodání a provozování bezpečnostních řešení. Tento způsob řešení má pro Vás následující výhody:

• nemusíte řešit, zda máte na provoz řešení dostatečné množství kvalifikovaných  zaměstnanců, které na toto řešení můžete uvolnit

• nekupujete žádnou konkrétní bezpečnostní technologii. Celé řešení je vnímáno jako služba.

V praxi Vám nabízíme dodávku včetně odborného dohledu nad Vámi vybraným bezpečnostním řešením. Zvolením tohoto typu servisu, předejdete problémům s momentálně nízkým počtem   pracovníků nebo s jejich nedostačující kvalifikací  pro dané řešení.

 

Školení

Největší kapitál každé společnosti je ukryt v jejích zaměstnancích  a to hlavně v jejich odborných znalostech. Investice do vzdělávání svých zaměstnanců se nejednou vyplatila většině úspěšných firem na našem i světovém trhu. Stále se řeší otázka, zda vzdělávání jen podporovat formou zpřístupnění odborné literatury či zajistit školení s lektorem, které je často časově náročné. Ne každý má vlohy být samoukem a sám sebe uvést do takové odbornosti, jaká je poté zaměstnavatelem požadována školení jsou maximálně pro 6 uchazečů, kteří si vše vyzkouší, má lektor dostatek prostoru se věnovat každému individuálně a případné dotazy zodpovědět ještě během školení. Kromě vypsaných školení nabízíme i „školení na míru“ .  Před tímto školením je společně s objednavatelem sestaven harmonogram a obsah školení tak, aby školení bylo přínosem  pro vybrané pracovníky. Pro firmy, které mají pracovníky s různou úrovní znalostí lze uspořádat školení pro dvě i více skupin, kdy lze nastavit různé cílové požadavky. Skupiny se mohou školit paralelně nebo v navazujících termínech podle potřeb.

Zobrazit aktuální školení >>

 

Penetrační testy

služba, která Vám zodpoví otázku zda je Váš informační systém odolný vůči útokům a zda jsou vaše data v bezpečí. Jakýkoli průnik způsobený neřešenými bezpečnostními riziky může být příčinou úniku citlivých informací, poškození dobrého jména, finanční ztráty.

Nejčastěji se však jedná o kombinaci všech zmíněných rizik.

• Externí penetrační testy komplexní prověření připojení a odolnost vašeho bezpečnostního řešení vůči útokům z Internetu.

• Interní penetrační testy simulace různých útoků na vnitřní síť a zařízení z prostředí vnitřní sítě vaší společnosti.

 

Svěřená správa

Zájmem každé společnosti je dovést ji na výsluní a to obnáší mnoho úsilí a času.

Ze zkušenosti víme, že některé  společnosti se při řešení problémů s vlastní sítí opomíjejí věnovat svým obchodním aktivitám. Proto nabízíme outsourcing IT .

Cílem outsourcingu IT je zajištění IT podpory  podle aktuálních požadavků zákazníka.

A to v takové míře, aby se mohl plně věnovat hlavnímu předmětu svého podnikání. Začátkem této činnosti je analýza stávajícího stavu , poté je předložen návrh řešení  outsourcingu IT a jeho následná realizace.

Základním přínosem je profesionální zajištění celé oblasti IT služeb, které jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka, jak rozsahem tak i úrovní.  Zákazník se nemusí nadále starat o to, zda má náhradní řešení pro případ výpadku, zda má celé řešení řádně monitorováno , zda má dostatek kvalifikovaných pracovníků vyhrazených pro toto řešení.

Monitoring, redundanci, zálohování, dohled nad HW, správu bezpečnostních incidentů a další činnosti patří mezi ty,  které naše společnost v rámci outsourcingu nabízí.

Nelze nezmínit další přínosy outsourcingu, a tím jsou optimalizace nákladů na IT, snížení rizik, garance kvalitativních parametrů IT na základě definovaného SLA. Ale i personální výhody, a tím je především nezávislost na jedné osobě. Správu nikdy neprovádí jen jeden člověk a tak se nemůže stát, že by zákazník zůstal bez podpory, když administrátor onemocní, nebo bude čerpat dovolenou.

 

Konzultace a poradenství

Nabízíme odborné konzultace s našimi kvalifikovanými konzultanty v oblasti řízení IT a optimalizace IT procesů.

Poskytujeme přípravu výběrových řízení a následné vypracování nezávislé analýzy přijatých nabídek.

Zajišťujeme vypracování soudně znaleckého posudku v následujících oborech:

KRIMINALISTIKA

KRIMINALISTIKA
informační systémy, ochrana dat a kriminalistická počítačová expertíza

KYBERNETIKA

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

UMĚNÍ LITERÁRNÍ
tvorba,distribuce a užívání autorských práv

PATENTY A VYNÁLEZY

PATENTY A VYNÁLEZY
využívání a odměňování vynálezů a zlepšovacích návrhů