Firewall IDS/IPS Antivirus Honeypots QoS VPN LDAP
PKI Autentizace Šifrování High Availability

Virtual Private Network

Potřebuje-li organizace zabezpečit komunikaci mezi mnoha pobočkami, je nutné veškerá spojení procházející přes nedůvěryhodné sítě šifrovat. Ve větších sítích je vhodné šifrovat i důležitá spojení ve vnitřní síti. Řešení poskytuje řada systémů. Dělit je můžeme na systémy, které šifrují mezi pracovní stanicí a serverem, mezi dvěma pracovními stanicemi (např. ssh) a nebo systémy šifrující veškerá spojení mezi sítěmi, čímž se vytvářejí tzv. virtuální privátní sítě (z angl. Virtual Private Network - VPN) obvykle integrované do routerů nebo firewallů. Pro rozsáhlejší řešení VPN se používají dedikovaná zařízení (VPN koncentrátory).